Jesteś tutaj:

Kategoria: Wiadomości Sołeckie

     POGÓRZE 20.04.2028

   OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 NA DZIEŃ 28.04.2023 godz.18

   Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ zmiana funduszy sołeckiego na rok. 2023

2/rozliczenie funduszu za 2022 r.

3/sprawy bieżące

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

                                            SOŁTYS

                                                     Adam Pałasz

Sołtys wsi Pogórze Adam Pałasz w raz z  Komendantem Straży Gminnej Marcinem Wittbrodt  , z panią st. inspektor Agnieszką Bachorską oraz przedstawicielem rady sołeckiej i  jednocześnie  strażakiem OSP Piotrem Taczała udali się do szkoły podstawowej w Pogórzu. W trakcie spotkań odbyły się rozmowy na temat  poprawy bezpieczeństwa drogi do szkoły oraz zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać na drodze. Następnie  przekazali samozaciskowe opaski odblaskowe dzieciom z  klas 0 i 1.Opaski zostały  zakupione z funduszu sołeckiego na rok 2022.

                                                                                                                     POGÓRZE 17.10.2022

    OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

       NA DZIEŃ 26.10.2022 godz. 18:00

 

      Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ zmiana funduszy sołeckiego na rok. 2022

3/rozliczenie funduszu za 2021 r.

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

                                                                                         SOŁTYS

                                                                                                    Adam Pałasz

 

Drodzy Państwo! Poniżej przedstawiamy rozliczenie funduszu sołeckiego rok 2021 wg/ protokołu z dnia 09.09.2019  Z późniejszymi zmianami z powodu obostrzeń covidowych oraz niedoszacowania inwestycji. Kwota do rozliczenia 61.053,- zł

  1. Wykonanie projektu budowy ul. Koniecpolskiego kwota 15.000- zł. Zrealizowano
  2. Zamontowanie dwóch progów zwalniających ul. Czernickiego kwota 4.000,- zł zrealizowano w 2022 r.
  3. Dofinansowanie miejsca pamięci poległych kwota 700, – zł. Wykonano
  4. Doposażenie Sali Sołeckiej w pogórzu kwota 1.000,-zł. Wykonano
  5. Festyn z okazji dnia dziecka kwota 8.000,- zł zrealizowano
  6. Warsztaty relaksacyjne dla mieszkańców (przeciwdziałanie covid 19 kwota 2.000,-zł zrealizowano.
  7. Upowszechnianie idei samorządowych spotkanie ANDRZEJKOWE z mieszkańcami kwota 6.300,- zł zrealizowane.
  8. Zajęcia ruchowe dla mieszkańców kwota 10.000,- zł zrealizowane.
  9. Wyłożenie chodnika na ul. Wiejska-Kościuszki kwota 14.053,-zł zrealizowano

 

Wydano 61.053,- zł

 

Organizacja dożynek 2021 (stoisko Pogórze) koszt ogólny wyniósł 4960, -zł – 2.000,- zł dofinansowanie z Gminy nasz koszt 2.960,-zł

Organizacja imprezy integracyjnej(Andrzejki) 2021 Całkowity koszt 11.680,-zł -6.300,-zł nasz koszt 5.380,-zł.

Zakup farb do malowania ławek śrub i wkrętów. Kwota 295, -zł.

Zakup desek na ławki kwota 180 zł.

Zakup stojaków rowerowych i montaż 580, -zł.

Ławka do szkoły kwota 460, -zł

Uchwyty za chorągwie 2.100,-zł

Zakup kwiatów na 50 lecie dla jubilatów Pogórza 140, -zł.

Zalanie ubytków asfaltu na ul. Skarbka 650, -zł

Razem kwota wydana 12.745,-zł –4.500,- Kwota rezerwy sołeckiej, brakująca kwota 8.245,- zł została uregulowana z własnych środków i życzliwych mieszkańców.

 

 

 

         POGÓRZE 16.08.2022.r.  

 

 

OGŁOSZENIE

 

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

NA DZIEŃ 30.08.2022 godz. 18:00 

    Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1/ Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

2/ Sprawy bieżące.

3/rozliczenie funduszu za 2021 r.

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

       SOŁTYS           Adam Pałasz

W dniu 27.08.2021   w Szkole Podstawowej w Pogórzu w trakcie spotkania sołeckiego uchwalono budżet na rok 2022 .

Zaproszenie
Sołtys wsi Pogórze wraz z Radą Sołecką zapraszają na Andrzejki , które odbędą się 26.11.2021 . Zapisy 606 949 116 .Liczba miejsc ograniczona

                                                                                                                                                                                                                    

 

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

        NA DZIEŃ 27.08.2021 godz. 19:00

 

      Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

2/ Sprawy bieżące.

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

Proszę o zachowanie ostrożności za względu na panującą pandemię.

 

SOŁTYS

                                                                                                        Adam Pałasz

 

Do góry