Zebranie wiejskie – 30.08.2022

         POGÓRZE 16.08.2022.r.  

 

 

OGŁOSZENIE

 

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

NA DZIEŃ 30.08.2022 godz. 18:00 

    Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1/ Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

2/ Sprawy bieżące.

3/rozliczenie funduszu za 2021 r.

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

       SOŁTYS           Adam Pałasz