Rozliczenie funduszu sołeckiego rok 2021

 

Drodzy Państwo! Poniżej przedstawiamy rozliczenie funduszu sołeckiego rok 2021 wg/ protokołu z dnia 09.09.2019  Z późniejszymi zmianami z powodu obostrzeń covidowych oraz niedoszacowania inwestycji. Kwota do rozliczenia 61.053,- zł

  1. Wykonanie projektu budowy ul. Koniecpolskiego kwota 15.000- zł. Zrealizowano
  2. Zamontowanie dwóch progów zwalniających ul. Czernickiego kwota 4.000,- zł zrealizowano w 2022 r.
  3. Dofinansowanie miejsca pamięci poległych kwota 700, – zł. Wykonano
  4. Doposażenie Sali Sołeckiej w pogórzu kwota 1.000,-zł. Wykonano
  5. Festyn z okazji dnia dziecka kwota 8.000,- zł zrealizowano
  6. Warsztaty relaksacyjne dla mieszkańców (przeciwdziałanie covid 19 kwota 2.000,-zł zrealizowano.
  7. Upowszechnianie idei samorządowych spotkanie ANDRZEJKOWE z mieszkańcami kwota 6.300,- zł zrealizowane.
  8. Zajęcia ruchowe dla mieszkańców kwota 10.000,- zł zrealizowane.
  9. Wyłożenie chodnika na ul. Wiejska-Kościuszki kwota 14.053,-zł zrealizowano

 

Wydano 61.053,- zł

 

Organizacja dożynek 2021 (stoisko Pogórze) koszt ogólny wyniósł 4960, -zł – 2.000,- zł dofinansowanie z Gminy nasz koszt 2.960,-zł

Organizacja imprezy integracyjnej(Andrzejki) 2021 Całkowity koszt 11.680,-zł -6.300,-zł nasz koszt 5.380,-zł.

Zakup farb do malowania ławek śrub i wkrętów. Kwota 295, -zł.

Zakup desek na ławki kwota 180 zł.

Zakup stojaków rowerowych i montaż 580, -zł.

Ławka do szkoły kwota 460, -zł

Uchwyty za chorągwie 2.100,-zł

Zakup kwiatów na 50 lecie dla jubilatów Pogórza 140, -zł.

Zalanie ubytków asfaltu na ul. Skarbka 650, -zł

Razem kwota wydana 12.745,-zł –4.500,- Kwota rezerwy sołeckiej, brakująca kwota 8.245,- zł została uregulowana z własnych środków i życzliwych mieszkańców.