Budżet sołecki na rok 2022

W dniu 27.08.2021   w Szkole Podstawowej w Pogórzu w trakcie spotkania sołeckiego uchwalono budżet na rok 2022 .