Zebranie Wiejskie

                                                                                                                                                                                                                    

 

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

        NA DZIEŃ 27.08.2021 godz. 19:00

 

      Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

2/ Sprawy bieżące.

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

Proszę o zachowanie ostrożności za względu na panującą pandemię.

 

SOŁTYS

                                                                                                        Adam Pałasz