Spotkanie Sołeckie

Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek na dzień 17 kwietnia 2023 r. godz. 18:00 Szkole Podstawowej w Pogórzu zwołuje zebranie wiejskie Sołectwo Pogórze
Temat spotkania to konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectw gminy Kosakowo. Szczegóły w linku poniżej