Zebranie Wiejskie

                                                                                                                     POGÓRZE 17.10.2022

    OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

       NA DZIEŃ 26.10.2022 godz. 18:00

 

      Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ zmiana funduszy sołeckiego na rok. 2022

3/rozliczenie funduszu za 2021 r.

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

                                                                                         SOŁTYS

                                                                                                    Adam Pałasz