Jesteś tutaj:

Autor: adm

W ramach Funduszu Sołeckiego, na wniosek Mateusza Szmidt ( Rada Sołecka) zadbaliśmy o poprawę bezpieczeństwa Naszych dzieci. Tym samym przyłączając się do inicjatywy Radnego Gminy Kosakowo Michała Przysieckiego Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec.

W dniu wczorajszym udaliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Pogórzu, gdzie na ręce Pana Dyrektora Rafała Juszczyka przekazaliśmy:

– zawieszki odblaskowe twarde dla każdego ucznia (klasy 0-3),

– samozaciskowe opaski odblaskowe dla każdego ucznia (klasy 4-8),

– Fantoma do nauki resuscytacji Little Anne,

– Defibrylator szkoleniowy AED.

Jak dobrze wiemy każda szkoła w gminie wyposażona jest w Defibrylator AED. Jednak bardzo ważne jest to, aby wiedzieć jak z niego korzystać. Dlatego jesteśmy przekonani, że zestaw szkoleniowy dobrze posłuży dzieciom jak i pedagogom w nauce i doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Może w ramach „godziny dla bezpieczeństwa”? Każda przeszkolona osoba może uratować komuś życie.

Mieliśmy w planach również szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci (szkolnych) i mieszkańców, niestety pandemia pokrzyżowała Nasze plany. Jednak nie poddajemy się i będziemy pracować nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w sołectwie.

Foto. Marcin Krauze.

Drodzy mieszkańcy.

Jak dobrze wiemy na terenach gminno-rekreacyjnych jest problem z wyrzucaniem śmieci . Trudno nam patrzeć na taki stan rzeczy w naszej pięknej wsi. Zróbmy ten pierwszy krok i przekonajmy osoby korzystające z placów gminnych i terenów rekreacyjnych do wyrzucania śmieci do śmietników. Porozmawiajmy i razem zadbajmy o nasze miejsce, do którego będziemy wracać. Sołtys wraz z radą sołecką.

Szanowni Państwo,
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie, na którym to mieszkańcy Pogórza zdecydowali o rozdysponowaniu środków z funduszu sołeckiego na 2021r. – 61,053 zł.
Na spotkaniu wg listy obecności stawiło się 65 mieszkańców, co spowodowało, że Nasza nowa Świetlica Sołecka (mieszcząca się w SP w Pogórzu) nie była w stanie pomieścić wszystkich przybyłych. Po zmianie sali na większą, zebranie otworzył Sołtys Wsi Pogórze, Adam Pałasz wraz z Radą Sołecką. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, a także Radni Gminy Kosakowo: Antoni Strzelec, Adam Fajks i Michał Przysiecki. Sprawy dot. funduszu sołeckiego protokołowała Aleksandra Polańska. Zebranie trwało w godz. 19:15 – 21:30.
W sprawach bieżących dyskutowano w dużej mierze o szerokorozumianej poprawie bezpieczeństwa (działaniach Straży Gminnej i Policji), jak również progach zwalniających, lustrach przy wyjazdach, niebezpiecznych skrzyżowaniach, problematycznym parkowaniu i nadmiernej prędkości. Pojawił się także wątek dzików oraz wolno biegających psów stwarzających zagrożenie.
Poruszono temat budowy SP w Pogórzu i kwestie parkingowe, a także rozwiązania drogowe w sąsiedztwie szkoły (ul. Szkolna, Słowackiego, Majakowskiego). Wójt w tej kwestii nakreślił co czeka w najbliższych latach właśnie ten rejon – ogólnie mówiąc przebudowa.
Oczywiście najważniejszym punktem zebrania były propozycje przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Wniosków padło 10, a ogólna ich suma opiewała na ponad 90 tys. zł. Nad każdym z wniosków głosowano osobno, a wnioski z najwyższą liczbą głosów przeszły do realizacji.
Fundusz Sołecki zostanie rozdysponowany na:

Do góry