Spotkanie Sołeckie w dniu 28.04.2023

     POGÓRZE 20.04.2028

   OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI POGÓRZE

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 NA DZIEŃ 28.04.2023 godz.18

   Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ zmiana funduszy sołeckiego na rok. 2023

2/rozliczenie funduszu za 2022 r.

3/sprawy bieżące

 

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

 

                                            SOŁTYS

                                                     Adam Pałasz