Pomoc dla Szpitala Puckiego

Szanowni Państwo,
po działaniach podjętych przez Gminę Kosakowo, GOPS, Ochotnicza Straż Pożarna Kosakowo, Straż Gminną oraz akcjach organizowanych przez społeczność lokalną (Sołectwo PogórzeMafika ART), nie zwalniamy tempa!
W ramach akcji #zarażajOdpowiedzialnością startujemy ze zbiórką najbardziej potrzebnych artykułów dla Szpitala Puckiego, aby wesprzeć jego pracowników oraz pacjentów w walce z koranawirusem. Organizatorami akcji są: Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, Radny Michał Przysiecki i Mateusz Szmidt (Rada Sołecka Pogórze).
Zbiórka odbędzie się w terminie 02 – 10 kwietnia, a artykuły będzie można przynosić do całodobowego punktu (przyczepka), który będzie mieścił się na parkingu przed Urzędem Gminy w Kosakowie (lista potrzebnych artykułów na plakacie). Punkt będzie całodobowy, aby przestrzegać obowiązujące zarządzenia, podyktowane obecną sytuacją! Każdego dnia przyniesione artykuły będę zabierane i magazynowane, tak aby uniknąć niepotrzebnych zdarzeń. Wszystkie dary przekazane przez Państwa dostarczymy do Szpitala w Pucku 11 kwietnia!
Termin rozpoczęcia zbiórki również nie jest przypadkowy! 2 kwietnia będziemy wspominać wielkiego Polaka, Papieża, Świętego Jana Pawła II, a hasłem zbiórki będzie jeden z Jego cytatów: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.
Zachęcamy Państwa do podzielenia się dobrem, w tym trudnym dla wszystkich czasie!