Zmiana rady sołeckiej.

Na wczorajszym zebraniu sołeckim odbyło się głosowanie w sprawie zmiany członka rady sołeckiej. Następnie zostało ogłoszone głosowanie za odwołaniem byłego członka: za odwołaniem 28 mieszkańców, 3 głosy wstrzymane ( jedna osoba dotarła po głosowaniu). Następnie Sołtys  poprosił o dołączenie kolejnego członka do rady sołeckiej i poprosił o rejestrację Kandydatów.
Zgłoszonych było 5 kandydatów : Pani Aleksandra , Pan Marcin , Pan Artur , Pani Anna i Pan Paweł.
Odbyło się głosowanie niejawne, w którym najwięcej głosów dostała Pani Aleksandra Polańska z wynikiem 14 głosów,
następnie Pan Marcin z Panem Arturem otrzymali po 8 głosów oraz dwa głosy zostały nieważne.
Pani Aleksandro gratulujemy wyniku oraz wygrania głosowania. Serdecznie witamy w naszym gronie oraz liczymy na
wspólne osiągnięcia  jakim jest polepszenie życia naszych mieszkańców w naszej pięknej wsi 🙂
Zapraszamy do zaktualizowanej zakładki  „Sołtys i Rada Sołecka” by poznać nowy skład Rady.