Rozliczenie funduszu sołeckiego rok 2019 .

Rozliczenie funduszu sołeckiego rok 2019 wg/ protokołu z dnia 20.09.2018 Kwota do rozliczenia 52.264 zł
Jedna lampa na ul Zapolskiej róg Szymborskiej 6000, – zł. Wykonano.
Jedna lampa na ul. Żeromskiego 4.150.-zł + 2000, -zł dołożono po zmianie funduszu wykonano
2 lampy + 1 stojak na lampę + projekt i uzgodnienia na ul. Szymborskiej 25.000,- zł wykonano
Kosze na psie odchody wykonano z funduszu Gminy zaoszczędzono 4000, -zł
Ogrodzenie stawku oraz bujaki dla dzieci zrezygnowano na zebraniu wiejskim w dniu 12.08.2019 (Zbyt mała kwota na realizacje zadania) 5.000,-zł
Połażenie kostki brukowej na rogu ulic Zapolskiej i szkolnej 8.114,-zł dodatkowo wraz z gmina postawiono wiatę przystankową.

2.000,- zł wydano na utworzenie strony www.pogorze.solectwo.pl
5.000,-zł przeznaczono na organizacje imprezy integracyjnej dla mieszkańców Pogórza dnia 29.11.2019

Wydano 52.264,-zł

Organizacja dożynek 2019 (stoisko Pogórze) koszt ogólny wyniósł 4975, -zł – 1.000,- zł dofinansowanie z Gminy nasz koszt 3.975,-zł
Organizacja imprezy integracyjnej 29.11.2019 Całkowity koszt 9.650,-zł -5.000,-zł
z funduszu sołeckiego nasz koszt 4.650,-zł
Rozliczenie ostateczne; 3.975, + Oraz 4.650,= Razem 8.625, zł  – 2.500,-zł fundusz celowy Sołtysa
Kwota 6.125,- zł sfinansowano z własnych środków Sołtysa i Przyjaciół