Rozdajemy naklejki “Pogórza”

Jest tylko Jeden Kierunek !
Jest nim Sołectwo Pogórze !
Dzięki inicjatywie naszego sołtysa Adam Pałasz
Mamy dla mieszkańców darmowe laminowane naklejki
Pogórza na samochód, witrynę, szybę.
Można je odebrać u każdego członka rady sołeckiej Pogórza.
A dzięki naszym Lokalnym Firmom również w 3 miejscach
stacjonarnych. Naklejki będą dostępne w czasie pracy tych fili,
od wtorku 10.03.2020
adresy firm, w których można je odebrać:

Firma RAS ul.Wiejska 18

Sklep Merkury ul.Jana Zamoyskiego 2

Obuwie Kosakowo ul.Żeromskiego 30/6

Zapraszamy Ilość Ograniczona.