Bezpieczeństwo czyli akcja Sołectwa

W ramach Funduszu Sołeckiego, na wniosek Mateusza Szmidt ( Rada Sołecka) zadbaliśmy o poprawę bezpieczeństwa Naszych dzieci. Tym samym przyłączając się do inicjatywy Radnego Gminy Kosakowo Michała Przysieckiego Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec.

W dniu wczorajszym udaliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Pogórzu, gdzie na ręce Pana Dyrektora Rafała Juszczyka przekazaliśmy:

– zawieszki odblaskowe twarde dla każdego ucznia (klasy 0-3),

– samozaciskowe opaski odblaskowe dla każdego ucznia (klasy 4-8),

– Fantoma do nauki resuscytacji Little Anne,

– Defibrylator szkoleniowy AED.

Jak dobrze wiemy każda szkoła w gminie wyposażona jest w Defibrylator AED. Jednak bardzo ważne jest to, aby wiedzieć jak z niego korzystać. Dlatego jesteśmy przekonani, że zestaw szkoleniowy dobrze posłuży dzieciom jak i pedagogom w nauce i doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Może w ramach „godziny dla bezpieczeństwa”? Każda przeszkolona osoba może uratować komuś życie.

Mieliśmy w planach również szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci (szkolnych) i mieszkańców, niestety pandemia pokrzyżowała Nasze plany. Jednak nie poddajemy się i będziemy pracować nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w sołectwie.

Foto. Marcin Krauze.