Jesteś tutaj:

Kategoria: Wiadomości Sołeckie

Szanowni Państwo,
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie, na którym to mieszkańcy Pogórza zdecydowali o rozdysponowaniu środków z funduszu sołeckiego na 2021r. – 61,053 zł.
Na spotkaniu wg listy obecności stawiło się 65 mieszkańców, co spowodowało, że Nasza nowa Świetlica Sołecka (mieszcząca się w SP w Pogórzu) nie była w stanie pomieścić wszystkich przybyłych. Po zmianie sali na większą, zebranie otworzył Sołtys Wsi Pogórze, Adam Pałasz wraz z Radą Sołecką. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, a także Radni Gminy Kosakowo: Antoni Strzelec, Adam Fajks i Michał Przysiecki. Sprawy dot. funduszu sołeckiego protokołowała Aleksandra Polańska. Zebranie trwało w godz. 19:15 – 21:30.
W sprawach bieżących dyskutowano w dużej mierze o szerokorozumianej poprawie bezpieczeństwa (działaniach Straży Gminnej i Policji), jak również progach zwalniających, lustrach przy wyjazdach, niebezpiecznych skrzyżowaniach, problematycznym parkowaniu i nadmiernej prędkości. Pojawił się także wątek dzików oraz wolno biegających psów stwarzających zagrożenie.
Poruszono temat budowy SP w Pogórzu i kwestie parkingowe, a także rozwiązania drogowe w sąsiedztwie szkoły (ul. Szkolna, Słowackiego, Majakowskiego). Wójt w tej kwestii nakreślił co czeka w najbliższych latach właśnie ten rejon – ogólnie mówiąc przebudowa.
Oczywiście najważniejszym punktem zebrania były propozycje przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Wniosków padło 10, a ogólna ich suma opiewała na ponad 90 tys. zł. Nad każdym z wniosków głosowano osobno, a wnioski z najwyższą liczbą głosów przeszły do realizacji.
Fundusz Sołecki zostanie rozdysponowany na:

Szanowni Państwo,
po działaniach podjętych przez Gminę Kosakowo, GOPS, Ochotnicza Straż Pożarna Kosakowo, Straż Gminną oraz akcjach organizowanych przez społeczność lokalną (Sołectwo PogórzeMafika ART), nie zwalniamy tempa!
W ramach akcji #zarażajOdpowiedzialnością startujemy ze zbiórką najbardziej potrzebnych artykułów dla Szpitala Puckiego, aby wesprzeć jego pracowników oraz pacjentów w walce z koranawirusem. Organizatorami akcji są: Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, Radny Michał Przysiecki i Mateusz Szmidt (Rada Sołecka Pogórze).
Zbiórka odbędzie się w terminie 02 – 10 kwietnia, a artykuły będzie można przynosić do całodobowego punktu (przyczepka), który będzie mieścił się na parkingu przed Urzędem Gminy w Kosakowie (lista potrzebnych artykułów na plakacie). Punkt będzie całodobowy, aby przestrzegać obowiązujące zarządzenia, podyktowane obecną sytuacją! Każdego dnia przyniesione artykuły będę zabierane i magazynowane, tak aby uniknąć niepotrzebnych zdarzeń. Wszystkie dary przekazane przez Państwa dostarczymy do Szpitala w Pucku 11 kwietnia!
Termin rozpoczęcia zbiórki również nie jest przypadkowy! 2 kwietnia będziemy wspominać wielkiego Polaka, Papieża, Świętego Jana Pawła II, a hasłem zbiórki będzie jeden z Jego cytatów: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.
Zachęcamy Państwa do podzielenia się dobrem, w tym trudnym dla wszystkich czasie!

Pogórze lecimy !!
Mamy nadzieję ,że nie jako jedyni a jako kolejni tworzymy pomoc POTRZEBUJĄCYM!
Nie czekamy MY działamy ! Kierunek Pogórze !
W związku z bardzo trudną sytuacją w sprawie koronawirus.
Rada sołecka Pogórza wychodzi z propozycją pomocy dla osób starszych!
Jeśli osoba starsza potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów prosimy o kontakt !
Nasze rejony i telefony :

  1. Marcin: (ul. Prusa, Kasprowicza, Kołłątaja część Wiejskiej teren Pogórza)
    tel 694 495 539


  2. Ola :(ul. Fikusa + reszta Pogórza) tel 607996502


  3. Wanda: (ul.Dąbrowskiego) tel. 695744198

  4. Adam: (ul. Mickiewicza) tel. 532 557 155

  5. Mateusz : (ul. Staszica 1 i 3 ,okolice) 666 330 035

 

Jest tylko Jeden Kierunek !
Jest nim Sołectwo Pogórze !
Dzięki inicjatywie naszego sołtysa Adam Pałasz
Mamy dla mieszkańców darmowe laminowane naklejki
Pogórza na samochód, witrynę, szybę.
Można je odebrać u każdego członka rady sołeckiej Pogórza.
A dzięki naszym Lokalnym Firmom również w 3 miejscach
stacjonarnych. Naklejki będą dostępne w czasie pracy tych fili,
od wtorku 10.03.2020
adresy firm, w których można je odebrać:

Firma RAS ul.Wiejska 18

Sklep Merkury ul.Jana Zamoyskiego 2

Obuwie Kosakowo ul.Żeromskiego 30/6

Zapraszamy Ilość Ograniczona.

Do góry